Jaka jest częstość zakażenia narządów moczowo-płciowych wirusem HPV i kto jest narażony na takie zakażenie?
Na całym świecie około 630 milionów ludzi jest zakażonych wirusem HPV.
W pewnym momencie swojego życia około połowa aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn zostaje zakażona wirusem HPV. Zakażenie wirusem HPV najbardziej rozpowszechnione jest wśród młodych osób dorosłych w wieku 18-28 lat.
Większość zakażeń wirusem HPV przebiega bezobjawowo, a do transmisji wirusa (przeniesienia wirusa) możedojść nawet, gdy brak objawów zakażenia (brodawki lub inne widoczne zmiany).

Jakie mogą być skutki zakażenia wirusem HPV?

Większość zakażeń wirusami HPV ustępuje samoistnie w ciągu roku do dwóch lat dzięki naturalnej odpowiedzi immunologicznej organizmu.
Zakażenie wirusami "wysokiego ryzyka", wśród których najgroźniejszesą typy HPV 16, 18, 31 i 45, jeśliprzetrwają, mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych nowotworów narządów moczowo-płciowych. Wirusy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Wirusy HPV "niskiego ryzyka" powodują powstawanie brodawek -zmian rozrostowych bez cech nowotworzenia - w okolicy narządów moczowo-płciowych. Wirusy HPV typ 6 i 11 są odpowiedzialne za około 90% przypadków brodawek narządów moczowo-płciowych.
W rzadkich przypadkach przeniesienie zakażenia wirusami HPV (typy 6 i 11) z matek na noworodki możepowodować rozwój zespołu "RRP"  - nawracającejbrodawczakowatości układu oddechowego - choroby, w której przebiegu pojawiają się łagodne zmiany w obrębie układu oddechowego powodującechrypkę oraz, w niektórych sytuacjach, utrudniają oddychanie.

W jaki sposób wirusy HPV prowadzą do rozwoju raka?
W większości przypadków zakażenie wirusami HPV ustępuje samoistnie, ale w przypadkach zakażeń wirusami HPV wysokiego ryzyka możedojść do rozwoju raka szyjki macicy. Zmiany w obrębie szyjki macicy powstałe z nieprawidłowych komórek na skutek zakażenia wirusem HPV są opisywane jako śródnabłonkowa zmiana nowotworowa (CIN). W zależności od typu wirusa HPV przebieg zakażeniaprowadzący do rozwoju raka szyjki macicy możebyć różny. Zakażenia typami wirusa HPV niskiego ryzyka (HPV 6 lub 11) obciążonesą znikomym ryzykiem progresji zmian, ale mogą przejść w etap tzw. przetrwałego zakażenia.
Reasumując, większość zakażeń wirusami HPV ustępuje samoistnie w ciągu 24 miesięcy [20].
Zakażenia typami wirusa HPV wysokiego ryzyka (typy HPV 16 i 18) są częstopowiązane z CIN 2 - zmianami bardziej zaawansowanymi. Pomimo, że stany przedrakowe CIN spowodowane przez wirusy HPV mogą ustąpić bez potrzeby leczenia, to prawdopodobieństwo progresji nowotworowej jest tym wyższe im zmiany te są większe (CIN 2/3).
CIN 2/3 - dysplazja średniego i dużego stopnia (uszkodzenie szyjki macicy znacznego stopnia lub stan przedrakowy).
CIN 1 - dysplazja małego stopnia, w stopniu tym opisywane są również brodawki narządów moczowo- płciowych.

Jak rozpoznać zakażenie wirusem HPV?
Badanie cytologiczne (Test Pap), stosowane jako badanie przesiewowe zmian w obrębie szyjki macicy często pozwala na identyfikację zmian powodowanych przez wirusy HPV . Badanie to nie jest specyficzne dla wirusów HPV, dlatego też wynik takiego testu nie może w jednoznaczny sposób świadczyć o istnieniu lub braku zakażenia . Dla kobiet po 30 roku życia odkryto niedawno test molekularny, który pozwala na identyfikację zakażenia wirusem HPV w sposób bardziej wiarygodny i w połączeniu z wynikami cytologii jest on szczególnie użyteczny przy potwierdzaniu, czy zauważone zmiany są spowodowane zakażeniem HPV.
W jaki sposób leczyć zakażenie wirusem HPV?
W chwili obecnej nie ma na rynku leków anty-wirusowych do leczenia zakażenia wirusami HPV. Jest wiele sposobów leczenia objawowego zmian powodowanych przez wirusy HPV - brodawek narządów moczowo-płciowych, zmian przedrakowych i raka szyjki macicy.

W jaki sposób zapobiegać zakażeniom wirusami HPV?
Ryzyko zakażenia wirusami HPV możnaograniczyć, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, poprzez ograniczenie liczby partnerów seksualnych. Prawidłowe używanie prezerwatyw również redukuje ryzyko zakażenia wirusami HPV. Jednakże całkowite zabezpieczenie za pomocą prezerwatyw nie zostało jeszcze dokładnie określone.
Należypamiętać o tym, żezakażenie wirusami HPV często przebiega bezobjawowo, tak więc nie można w sposób całkowicie pewny stwierdzić czy dana osoba jest zdrowa. Jedyną,
efektywną w 100% metodą uniknięciazakażenia wirusem HPV jest unikanie kontaktów seksualnych z osobami zakażonymi. Kobiety powinny prosić swoich lekarzy o regularne wykonywanie cytologii (test Pap), a następnierozmawiać o wynikach tych badań.

Źródło: www.hpv.pl

ul. Kolegialna 38 D
(budynek Centrum Zdrowia Kobiety)
09-402 Płock

Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Maciej Słodki
tel.: 24 367 36 03

dr n. med Małgorzata Soroka
tel.: 514 890 547
e-mail: gabinet.soroka@gmail.com

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2015. Projekt i wykonanie: Hedea.pl